De Webtool

De Webtool Moeten en Willen werkt als een naslag werk voor corporaties en ketenpartners. Via een simpele weg kunt u per ruimte en element de eisen opvragen die van toepassing zijn. Zo ziet u wat de wettelijke eisen zijn, maar ook wat de kwaliteitsniveaus van uw corporatie zijn. De eisen worden ondersteund met referentiebeelden die de situatie en eventuele maatregel versterken. Daar waar het om wettelijke eisen gaat kunt u doorklikken naar de daadwerkelijke wetstekst. Voor de toepassing van Moeten en Willen in de Casix Apps klik [HIER].

Het antwoord op uw vragen over:
Basiskwaliteit:
- Welke eisen zijn van toepassing volgens het wettelijk verplichte onderhoud?
- Welk onderhoud komt voor rekening van de huurder? En voor de verhuurder?
- Welk kwaliteitsniveau communiceren we als corporatie met onze ketenpartners/aannemers/leveranciers?
- Welke eisen gelden voor het realiseren van extra kwaliteit?

Eigenschappen:
- Online toepassing op tablets met toegang tot database.
- Standaard-elementen en ruimten met functionele- en prestatie-eisen.
- Juridisch onderhoud op basis van actuele wettelijke eisen.
- Onderscheid tussen onderhoud voor rekening eigenaar en huurder.
- Beleidskeuzen opdrachtgever voor extra kwaliteit.
- Voorbeelden uit de eigen organisatie.

Webtool