De Webtool

Het antwoord op uw vragen over:
Moeten:
- Welke eisen zijn van toepassing volgens het wettelijk verplichte onderhoud?
- Welke wettelijke eisen gelden voor de eigenaar en welke voor de huurder?
- Welke maatregelen horen daarbij?
- Welk onderhoud komt voor rekening van de huurder? En voor de verhuurder?
- Welk kwaliteitsniveau communiceren we als corporatie met onze ketenpartners/aannemers/leveranciers?

Willen:
- Welke eisen gelden voor het realiseren van extra kwaliteit?
- Welke maatregelen zijn van toepassing om aan die eisen te voldoen?
- Wanneer zetten we die maatregelen in?

Moeten en Willen gebruikt u:
- als leidraad voor het opstellen en uitvoeren van prestatieovereenkomsten voor onderhoud
- voor het bepalen van maatregelen voor het uit te voeren onderhoud
- voor monitoring: het steekproefsgewijs beoordelen van het uitgevoerde onderhoud
- voor kennisuitwisseling en feedback over het toepassen van wettelijke eisen en contractafspraken.

Gericht op:
- Onderhoudsmanagers
- Technisch beheerders
- Opzichters
- Kwaliteitsmanagers
- Verhuurconsulenten
- Bouwkundig makelaars
- Contractpartners en leveranciers.

Eigenschappen:
- Online toepassing op tablets met toegang tot database.
- Standaard-elementen en ruimten met functionele- en prestatie-eisen.
- Juridisch onderhoud op basis van actuele wettelijke eisen.
- Onderscheid tussen onderhoud voor rekening eigenaar en huurder.
- Beleidskeuzen opdrachtgever voor extra kwaliteit.
- Selectie en zoekfuncties voor bestaande bouw en verbouw.
- Voorbeelden uit de eigen organisatie.

Demo-versie Webtool:
U kunt een demonstratie van de Webtool Moeten en Willen aanvragen door een e-mail te sturen naar info@moetenenwillen.nl. Wij nemen dan contact met u op om de tool te laten zien.

Webtool