Toepassingen beeldkwaliteit

De toepassing van beeldkwaliteit door Aedes vereniging van woningcorporaties is een belangrijke aanvulling op de uitwerking van basiskwaliteit voor schoon, heel en veilig van woningcomplexen. Het visualiseren van prestatie-eisen leidt tot een betere communicatie tussen alle betrokkenen.

Het Kennisplatform Moeten en Willen werkt vanaf 2014 aan referentiebeelden voor onderhoudskwaliteit gekoppeld aan wetgeving voor de binnenpakketten / exterieur / collectieve ruimten. Resultaten hiervan zijn beschikbaar in de Casix Woningopname App en Vabi Vastgoeddata.

Van belang is dat bruikbare referentiebeelden worden ontwikkeld die gekoppeld aan prestatie-eisen kunnen dienen als standaards in de markt. Het is niet efficiënt hiervoor meerdere keren het wiel uit te vinden. We kunnen dit voorkomen door op dit terrein samen te werken.

Mail voor meer informatie of een demonstratie naar info@moetenenwillen.nl of bel ons op 010-3412480.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief