Kwaliteitsbeleid in Casix Woningopname App

Kwaliteitsbeleid voor onderhoud is vaak alleen nog vastgelegd in referentieboeken, documenten en spreadsheets. Om te kunnen sturen op kwaliteit is de methode Moeten en Willen nu opgenomen in de Casix Woningopname App. Wettelijke eisen (Moeten) en kwaliteitsniveaus bepaald door de corporatie (Willen) worden gekoppeld aan maatregelen voor onderhoud en verbetering. Via een jaarlijkse update worden de wettelijke eisen automatisch geactualiseerd.
Casix demonstreert de Woningopname App en schetst de laatste ontwikkelingen. Aansluitend presenteert Woonbron hoe het kwaliteitsbeleid in de App is opgenomen en hoe hiermee wordt gewerkt. DWVB laat zien welke data worden geleverd voor de wettelijke eisen voor bestaande bouw, verbouw en nieuwbouw en hoe deze worden geactualiseerd. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen en visies over kwaliteitsbeleid in het beheer.

Programma
14:00 Opening Kennisplatform – Evert van Diepen DWVB B.V.
14:05 Woningopname App – Remco van Niekerk Casix B.V.
14:30 Kwaliteitsbeleid in Woningopname App – Koen van t’ Hof Woonbron
14:55 Pauze
15:10 Vragen en ervaringen – deelnemers
15:35 Data kwaliteitseisen in App – Evert van Diepen DWVB B.V.
16:00 Afsluiting en borrel

Plaats:          Groothandelsgebouw Rotterdam (Engels)
Datum:          woensdag 12 september
Aanvang:      14:00 uur

U kunt zich aanmelden door te klikken op de onderstaande button of door een e-mail te sturen naar info@moetenenwillen.nl, een bevestiging volgt na aanmelding. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief