Nieuws

Kwaliteitsniveaus onderhoud met referentiebeelden in Casix Woningopname App

Posted on

Voor het eenduidig vastleggen en meten van onderhoudskwaliteit zijn referentiebeelden onmisbaar. In de methodiek Moeten en Willen zijn de prestatie-eisen voor het binnenwerk van woningen voorzien van referentiebeelden met foto’s. Per ruimte en bouwdeel wordt getoond welke voorzieningen en gebreken wel of niet voldoen aan een te kiezen kwaliteitsniveau. De niveaus variëren van het wettelijk […]

Nieuws

Kwaliteitsbeleid in Casix Woningopname App

Posted on

Kwaliteitsbeleid voor onderhoud is vaak alleen nog vastgelegd in referentieboeken, documenten en spreadsheets. Om te kunnen sturen op kwaliteit is de methode Moeten en Willen nu opgenomen in de Casix Woningopname App. Wettelijke eisen (Moeten) en kwaliteitsniveaus bepaald door de corporatie (Willen) worden gekoppeld aan maatregelen voor onderhoud en verbetering. Via een jaarlijkse update worden de wettelijke eisen […]

Nieuws

Kwaliteitssturing voor portefeuillebeheer

Posted on

Tot voor kort werd kwaliteitsbeleid voor onderhoud alleen nog vastgelegd in referentieboeken, documenten en spreadsheets. Om te kunnen sturen op kwaliteit is de methode Moeten en Willen nu opgenomen in de Casix Woningopname App. Wettelijke eisen (Moeten) en kwaliteitsniveaus bepaald door de corporatie (Willen) worden gekoppeld aan maatregelen voor onderhoud en verbetering. Casix demonstreerde hoe […]