Nieuws

Programma Kennisplatform 17 oktober

Posted on

Om te kunnen sturen op de kwaliteit van het binnen onderhoud is de methode Moeten en Willen opgenomen in de Casix Woningopname App. Octo Technologies ontwikkelt op basis van beeldherkenning toepassingen om aanwezige voorzieningen en gebreken in de woning automatisch te registreren. Ook Casix werkt aan functionaliteit voor beeldherkenning. Beide ontwikkelingen leiden tot een besparing […]

Nieuws

Beeldherkenning

Posted on

Beeldherkenning voor kwaliteitssturing onderhoud binnenwerk woningen Octo Technologies ontwikkelt op basis van beeldherkenning een toepassing om aanwezige voorzieningen en gebreken in de woning automatisch te registreren. Dit leidt tot een besparing van de opnametijd en een toename van de objectiviteit van de inspectie. De door de corporatie vastgestelde kwaliteitsniveaus (WILLEN) worden samen met de wettelijke […]

Nieuws

Kwaliteitskader en klantbeoordeling

Posted on

Volgens het Burgerlijk Wetboek kunnen ook niet technische gebreken die het woongenot schaden leiden tot een verplichting. Voorbeelden zijn burenoverlast, drugsoverlast, hinder door stank of lawaai en last van ongedierte. In het kwaliteitskader wordt deze wettelijke ondergrens weergegeven in de eerste regel onder “Burgerlijk Wetboek”. Zowel de technische als de niet technische gebreken kunnen grote […]

Nieuws

sPvE Verbetering en Energietransitie

Posted on

“Het standaard Programma van Eisen Verbetering (sPvE) hebben we samen met DWVB op basis van de methodiek Moeten en Willen ontwikkeld. Het is een belangrijk onderdeel van de ‘achtbaan’ van vastgoedsturing: met dit standaardprogramma voor verbetering van onze portefeuille beschikken we over een prima tool om ons strategisch vastgoedbeleid te vertalen naar het complexniveau. Het is […]

Nieuws

Kwaliteitskader via Moeten en Willen

Posted on

Voor het vastleggen van Basiskwaliteit is het van belang aan te sluiten op wettelijke eisen en standaard normen. Voorwaarden zijn: • Koppeling aan KPI’s voor het portefeuille- en assetmanagement. • Geschikt voor uitvoering van inspecties en het uitwerken van ingrepen. • Koppeling aan referentiebeelden voor beeldkwaliteit. Het kwaliteitskader Moeten en Willen is gebaseerd op de […]

Nieuws

Toepassingen beeldkwaliteit

Posted on

De toepassing van beeldkwaliteit door Aedes vereniging van woningcorporaties is een belangrijke aanvulling op de uitwerking van basiskwaliteit voor schoon, heel en veilig van woningcomplexen. Het visualiseren van prestatie-eisen leidt tot een betere communicatie tussen alle betrokkenen. Het Kennisplatform Moeten en Willen werkt vanaf 2014 aan referentiebeelden voor onderhoudskwaliteit gekoppeld aan wetgeving voor de binnenpakketten / exterieur […]

Nieuws

Kwaliteitsniveaus onderhoud met referentiebeelden in Casix Woningopname App

Posted on

Voor het eenduidig vastleggen en meten van onderhoudskwaliteit zijn referentiebeelden onmisbaar. In de methodiek Moeten en Willen zijn de prestatie-eisen voor het binnenwerk van woningen voorzien van referentiebeelden met foto’s. Per ruimte en bouwdeel wordt getoond welke voorzieningen en gebreken wel of niet voldoen aan een te kiezen kwaliteitsniveau. De niveaus variëren van het wettelijk […]

Nieuws

Kwaliteitsbeleid in Casix Woningopname App

Posted on

Kwaliteitsbeleid voor onderhoud is vaak alleen nog vastgelegd in referentieboeken, documenten en spreadsheets. Om te kunnen sturen op kwaliteit is de methode Moeten en Willen nu opgenomen in de Casix Woningopname App. Wettelijke eisen (Moeten) en kwaliteitsniveaus bepaald door de corporatie (Willen) worden gekoppeld aan maatregelen voor onderhoud en verbetering. Via een jaarlijkse update worden de wettelijke eisen […]

Nieuws

Kwaliteitssturing voor portefeuillebeheer

Posted on

Tot voor kort werd kwaliteitsbeleid voor onderhoud alleen nog vastgelegd in referentieboeken, documenten en spreadsheets. Om te kunnen sturen op kwaliteit is de methode Moeten en Willen nu opgenomen in de Casix Woningopname App. Wettelijke eisen (Moeten) en kwaliteitsniveaus bepaald door de corporatie (Willen) worden gekoppeld aan maatregelen voor onderhoud en verbetering. Casix demonstreerde hoe […]