De Methodiek

Doel van de methode ‘Moeten en Willen’ is scherper en bewuster te (kunnen) kiezen bij het onderhouden en verbeteren van woningen.
En richt zich voornamelijk op technisch beheerders, bouwkundig makelaars, onderhoudsmanagers en contractpartners en leveranciers.
De methodiek ‘Moeten en Willen’ biedt inzicht in het onderscheid tussen:
- onderhoud dat wettelijk verplicht is (Moeten);
- onderhoud dat uitstijgt boven het wettelijk verplichte niveau en dat leidt tot extra kwaliteit (Willen).

Door wettelijk verplicht onderhoud (Moeten) efficiënt uit te voeren, kan extra budget vrijkomen voor woningverbetering (Willen).

Wettelijk verplicht onderhoud (Moeten)
Het wettelijk verplichte onderhoud (Moeten) is vastgelegd in wet- en regelgeving:
- Woningwet;
- Burgerlijk Wetboek;
- Bouwbesluit;
- Besluit Huurprijzen Woonruimte;
- Gebrekenboek Huurcommissie.

Bovenwettelijk onderhoud (Willen)
Het bovenwettelijke onderhoud (Willen) betreft alle overige onderhoud- en verbeteractiviteiten die de corporatie besluit uit te voeren, zoals:
- het verbeteren van het binnenklimaat en het comfort van de woning;
- veiligheid;
- de uitrusting en indeling van de woning;
- het energiezuiniger maken van de woning;
- de uitstraling van de woning; en
- het aanpassen van de woning voor een bepaalde doelgroep.

Webtool