Standaard programma van eisen

Het sPvE heeft als doel een onderbouwd advies te geven over de investeringsplannen voor verbetering van complexen. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale keuze uit het oogpunt van kosten (onderhoud en investering) en kwaliteit (wettelijk vereist en extra kwaliteit uit oogpunt van toekomstwaarde).

Met de methode wordt beoordeeld en afgewogen welke ruimtelijke-, functionele en technische eisen worden opgenomen in de verbeterplannen. De beoordeling vindt plaats uitgaande van het wettelijke verplichte niveau (MOETEN) en eisen voor extra kwaliteit boven dit wettelijk verplichte niveau (WILLEN).

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in beleidsthema's:
- veiligheid
- indeling en uitrusting
- gezondheid en binnenklimaat
- energiezuinigheid en milieu
- uitstraling gebouw en omgeving

Beoordelingsmodel