Nieuws

Beeldherkenning

Posted on

Octo Technologies ontwikkelt op basis van beeldherkenning een toepassing om aanwezige voorzieningen en gebreken in de woning automatisch te registreren. Dit leidt tot een besparing van de opnametijd en een toename van de objectiviteit van de inspectie. De door de corporatie vastgestelde kwaliteitsniveaus (WILLEN) worden samen met de wettelijke eisen (MOETEN) gekoppeld aan referentiebeelden. Uit […]