Nieuws

Kwaliteitskader en klantbeoordeling

Posted on

Volgens het Burgerlijk Wetboek kunnen ook niet technische gebreken die het woongenot schaden leiden tot een verplichting. Voorbeelden zijn burenoverlast, drugsoverlast, hinder door stank of lawaai en last van ongedierte. In het kwaliteitskader wordt deze wettelijke ondergrens weergegeven in de eerste regel onder “Burgerlijk Wetboek”. Zowel de technische als de niet technische gebreken kunnen grote […]